מבצעים מיוחדים עם זמני אספקה מהירים במיוחד!

כתובתנו שטמפפר 27, פתח-תקווה

תקנון האתר :


כללי

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

כל הרוכש את שירותי האתר בכל דרך שהיא בין בטלפון ו/או בכל צורה אחרת מצהיר ומתחייב בזאת כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.


שעות פעילות ולוחות עמידה בזמנים להפצה

שעות פעילות מרכז ההזמנות הינם :

בימים א-ה בין השעות 9:00 עד 19.00

בימי ו` וערבי חג 9.00 עד 3 שעות לכניסת השבת/חג. להשארת הזמנה לביצוע באותו יום. בשבת המקום סגור.

אנו מתחייבים כי המוצרים יגיעו ליעדם החל מהשעה 12.00 בצהרים. בהתאם לטווח השעות שצויין בהזמנה במקרה של משלוח מקומי (פתח תקווה). במקרה של ישובים מרוחקים המוצרים ימסרו במהלך היום בתאום עם מקבל המשלוח. 

המשלוחים מבוצעים באמצעות שליח של החנות או חברת שליחים.

בימי שישי וערבי חג תיתכן גמישות בשעת האספקה. 

כל הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה עד השעה 17:00 תטופלנה באותו היום.

כל הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה אחרי השעה 17:00 תטופלנה ביום העסקים הבא.


מדיניות שירותים ומחירים

הזמנות באתר הן בקניה מעל 100ש"ח בלבד.

התמונות באתר מייצגות את הזרים בגודל גדול.

מחיר זר פרחים אינו כולל אגרטל.

במידה ובוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים ,זר מתוק ,עציצים וסידורי פרחים המוצגים באתר והסתבר כי פריט כלשהו מהמוצרים אזל, תספק החברה לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית ובאותו ערך.

לפני הזמנת עציצים ועוד, יש לברר אצל החנות מה נמצא במלאי.


אבטחת האתר ושמירה על פרטיות

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו` (להלן - הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. 

לידיעתכם, הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות פרטיו האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך. אנו מתחייבים שלא להעביר פרטי לקוח או נתונים כספיים לצד ג'.


נוהל ביטול הזמנה

במידה והחלטתם לבטל את הרכישה, ראשית הודיעו על כך טלפונית למוקד שמספרו :

053-7931542. ובמקביל הודיעו בכתב באמצעות פקס או דרך הדואר האלקטרוני (צור קשר באתר).

אם התקבלה הודעת הביטול לפני ששוגרו המוצרים על ידי החברה, תבוטל ההזמנה וכרטיס האשראי יזוכה בסכום הרכישה בהפחתת דמי הביטול. אך אם התקבלה הודעת הביטול לאחר ששוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה והרוכש יחויב במלוא מחיר הרכישה .

דמי ביטול על סך 50 ₪ יחולו על הרוכש במידה של ביטול הזמנה.


הגבלת אחריות

אנו שמים דגש על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים.

אנו שואפים כי כל המוצרים המוצעים באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. במידה שקיבלתם מוצר שאינו ראוי לשימוש אנא שילחו אותו אלינו בצירוף תלונתכם ואנו נחליפו באחר.

האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין תמונת המוצר המופיעה בפרסום לבין המוצר במציאות.

בכל מקרה, חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.


קניין רוחני

השימוש באתר הינו למטרות אישיות בלבד ולמטרות המפורטות בתקנון זה.

האתר p-sandra מכיל מידע אשר חלקו מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, וזכויות קניין אחרות. האמור חל הן על החלק הכתוב וכן על התמונות והגרפיקה המופיעה באתר. לחברה ו/או למפעילי האתר הזכות הייחודית והבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר ו/או באיזה חלק ממנו. משתמש ו/או רוכש ו/או צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש, באיזה אופן שהוא, אלא למטרות המצוינות בתקנון זה, במידע ו/או באיזה חלק ממנו, המופיע באתר. השימוש באתר לא יהא בו כדי להקנות למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד ג` כל שהוא זכויות קנייניות במידע המצוי באתר.

משתמש ו/או רוכש ו/או כל צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר.

האתר מכיל קישורים לאתרים קרובים ו/או קשורים ברשת האינטרנט וזאת לנוחות המשתמשים בלבד. החברה ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לתוכני האתרים האחרים ו/או למידע המופיע בהם בכל אופן שהוא. כל כניסה ו/או שימוש באתרים המקושרים לאתר נעשים באחריות המשתמש בלבד.


מקום השיפוט

החנות "פרחי סנדרה" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תנאי התקנון, וכן לשנות את מגוון השירותים והמחירים המוצעים בו וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או ביטול ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים בו וזאת על פי שיקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או של מפעילי האתר.


כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בגין פעילות אשר בוצעה באתר ו/או מידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בפתח תקווה ולהם בלבד.

טואול - בניית אתרים